Logo jako jeden ze základních komunikačních nástrojů navrhujeme tak, aby identifikovalo a charakterizovalo. Musí být čitelnou a jednoduchou vizuální zkratkou. Svým zpracováním, typografií, barevností nejen reprezentuje, ale také vypovídá o oboru působení, sortimentu či nabízených službách.

S tvorbou popř. redesignem loga (značky) je spojena příprava grafického manuálu, který je souhrnem pravidel, jak s logem pracovat. Stanovuje základní principy použití ve všech uvažovaných oblastech, vymezuje velikosti, stanovuje barevnosti a celou řadu dalších specifikací.