Strategie tvorby designu obalu má svá specifika, která je třeba respektovat. Obal podává určité sdělení a toto sdělení předává potenciálním spotřebitelům. Jsme připraveni navrhnout a realizovat

produktové obaly pro výrobky nebo celé výrobkové řady. Sledujeme vývoje trendů v obalové technologii i designu, vždy hledáme to nejvhodnější řešení pro daný produkt.