Jednotným vizuálním stylem stanovujeme způsob, jakým se společnost, výrobek nebo služba prezentuje. Kvalitní, organizovaný vizuální styl (corporate identity) představuje důležitou součást budování nebo posilování profesionálního a stabilního image.

Určuje pravidla užívání všech základních atributů stylu (logo, typografie, vizuální motivy, barevnost, atd.) v uvažovaných oblastech a řeší jejich sladění do ucelené formy. Souhrn těchto pravidel je sestaven do manuálu jednotného vizuálního stylu.