Výroční zprávy realizujeme kompletně – od kreativní koncepce přes grafické návrhy, zpracování obsahu až k finální realizaci. Všechna řešení odpovídají technickým a grafickým požadavkům charakteristickým pro tento druh reprezentativní tiskoviny.

Jedná se zejména o strukturu obsahu, přehlednost, čitelnost, respektování zásad corporate identity firmy a v neposlední řadě vysokou kvalitu tisku a dokončujícího zpracování.