Direct marketing představuje přímou a cílenou komunikaci. Vzhledem k přesně definovatelným cílovým skupinám je efektivní a účinný. Pracujeme s aktuálními databázemi umožňující třídění podle mnoha kritérií. V nabídce máme kompletní databázi adres lékařů všech specializací.

Při stanovení koncepce vycházíme z konkrétních cílů marketingového plánu. Navrhneme základní kostru komunikace, zvolíme formu a délku, opakovatelnost jednotlivých vln, harmonogram a načasování. Předpokladem úspěšné komunikace je vedle přesného naplánování všech kroků hlavně nápadité provedení.